សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីករណីជាសះស្បើយចំនួន ១៧នាក់ និងករណីរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ២៧នាក់


សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីករណីជាសះស្បើយចំនួន ១៧នាក់ និងករណីរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ២៧នាក់ ក្នុងនោះ ក្រុងកំពង់ចាម ០៣នាក់, ស្រុកកងមាស ០២នាក់, ស្រុកកំពង់សៀម ០៦នាក់, ស្រុកចំការលើ ០៤នាក់, ស្រុកព្រៃឈរ ០៣នាក់, ស្រុកស្ទឹងត្រង់ ០៦នាក់, មកពីខេត្តត្បូងឃ្មុំ ០២នាក់ និងខេត្តព្រៃវែង ០១នាក់ ក្នុងថ្ងៃទី២៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ។