ការរៀបចំសន្និបាតបូកសរុបការងារគណៈកម្មាធិការបក្សមូលដ្ឋាននាស្រុកព្រៃឈរ


នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៩ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៦ នេះ  ស្រុកព្រៃឈរ នៅក្នុងមូលដ្ឋានឃុំសំរោង បានរៀបសន្និបាតគណៈ កម្មាធិការបក្សមូលដ្ឋាន ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ឃឹម សេរីវង្ស អនុប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាល ចុះជួយស្រុកព្រៃឈរ និង ឯកឧត្តម ស៊ាង ថៃជាប្រធានក្រុមការងារចុះជួយឃុំសំរោងដែលមានសមាជិក ចូលរួមសរុបចំនួន ៣៤៧ នាក់  ក្នុងនោះមានស្រី៨៣នាក់និងបានបន្តទៅលើកស្លាកគណបក្សគ្រប់ភូមិ ក្នុងឃុំសំរោង។

photo_2016-12-30_17-05-40

photo_2016-12-30_17-06-03

photo_2016-12-30_17-05-55

photo_2016-12-30_17-05-46