សន្និបាតបូកសរុបការងារគណៈកម្មាធិការបក្សមូលដ្ឋាន ឃុំបាធាយ និងឃុំតាំងក្រសាំង ស្រុកបាធាយ ខេត្តកំពង់ចាម


នៅថ្ងៃទី ២៧ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៦ នេះ នៅ ស្រុកបាធាយ បានប្រារព្វពិធីសន្និបាតបូកសរុបការងាររបស់គណៈ កម្មាធិការគណបក្សមូលដ្ឋានឃុំ បាធាយ និង ឃុំតាំងក្រសាំង ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម អ៊ុច បូរិទ្ធិ សហប្រធានក្រុមការថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយស្រុកបាធាយ ។

សមាសភាពចូលរួមៈ
1-ឃុំ បាធាយ ៥៥៨ នាក់ក្នុងនោះស្រីៈ១៨១ នាក់
2-ឃុំ តាំងក្រសាំង  : ៤៧៨នាក់
ក្នុងនោះស្រី ១៧៣នាក់
សរុបរួមៈ ១០៣៧ នាក់ ស្រី ៣៥៤ នាក់។

photo_2016-12-30_16-51-57

photo_2016-12-30_16-51-51

photo_2016-12-30_16-52-44

photo_2016-12-30_16-52-25

photo_2016-12-30_16-52-21

photo_2016-12-30_16-52-15