ពិធីប្រកាសទទួលស្គាល់សមាសភាពគណៈកម្មាធិការបក្សមូលដ្ឋានមន្ទីរកសិកម្ម រុក្ឋាប្រម៉ាញ់ និងនេសាទខេត្តកំពង់ចាម


ថ្ងៃទី ២៥ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៦ នេះនៅ មន្ទីរគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ខេត្តកំពង់ចាម ៖

-មានបើកកិច្ចប្រជុំប្រកាសទទួលស្គាល់ សមាសភាពគណ:កម្មាធិការគណៈបក្សមូលដ្ឋាន មន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រម៉ាញ់និង នេសាទខេត្ត និងធ្វើពិធីប្រគល់ត្រាគណបក្សមូលដ្ឋានមន្ទីរកសិកម្មព្រមជាមួយ ព្រមជាមួយនឹង

-ការផ្សព្វផ្សាយ លទ្ធផលខ្លឹមសារសន្និបាតគណ:កម្មាធិការកណ្តាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ក្រោមអធិបតីភាព ឯឧ ខ្លូតផនសមាជិកគណ:កម្មាធិការកណ្តាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងជា អនុប្រធានប្រចាំការគណបក្សខេត្តដែលមានសមាជិកចូលរួម ចំនួន ១០៥ នាក់ស្រី ២០ នាក់ ។

photo_2016-12-26_12-49-44

photo_2016-12-26_12-49-52

photo_2016-12-26_12-49-48