សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីករណីជាសះស្បើយចំនួន ៧៥នាក់ និងករណីរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ៤៧នាក់


សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីករណីជាសះស្បើយចំនួន ៧៥នាក់ និងករណីរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ៤៧នាក់ ក្នុងនោះ ក្រុងកំពង់ចាម ០៤នាក់, ស្រុកកំពង់សៀម ០៦នាក់, ស្រុកកងមាស ០៥នាក់, ស្រុកកោះសូទិន ០២នាក់, ស្រុកចំការលើ ០៨នាក់, ស្រុកជើងព្រៃ ០២នាក់, ស្រុកបាធាយ ០១នាក់, ស្រុកព្រៃឈរ ០៥នាក់, ស្រុកស្ទឹងត្រង់ ១០នាក់, ស្រុកស្រីសន្ធរ ០២នាក់ មកពីខេត្តត្បូងឃ្មុំ ០១នាក់ និងរាជធានីភ្នំពេញ ០១នាក់ ក្នុងថ្ងៃទី១១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ។