សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីករណីស្លាប់ដោយសារកូវីដ-១៩ ចំនួន ០២ករណី


សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីករណីស្លាប់ដោយសារកូវីដ-១៩ ចំនួន ០២ករណី ក្នុងនោះ ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៦៤ឆ្នាំ រស់នៅភូមិវ៉ារិន្ទទី៣ ឃុំខ្ចៅ ស្រុកស្កងមាស និងស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ ៦១ឆ្នាំ រស់នៅភូមិស្វាយពាន់ទី២ ឃុំខ្ចៅ ស្រុកកងមាស ខេត្ដកំពង់ចាម  ។