សន្និបាតបូកសរុបការអនុវត្ត គោលនយោបាយរបស់គណបក្សមូលដ្ឋាន ២០១២-២០១៧


កាលពីថ្ងៃទី ១៨ ខែ ធ្នូ​ ឆ្នាំ ២០១៦ កន្លងទៅនេះ លោក ស្រី សុភ័ក្ត្រ  ប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ខេត្តកំពង់ចាម និងជាប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ខេត្ត ចុះជួយឃុំរកាគយ ស្រុកកងមាស  បានដឹកនាំសហការីចុះសំណេះសំណាល និងចូលរួមសន្និបាតបូកសរុប ការអនុវត្ត គោលនយោបាយ របស់គណបក្សមូលដ្ឋាន ឆ្នាំ ២០១២-២០១៧ នៅ ឃុំ រកាគយ ស្រុងកងមាស ខេត្តកំពង់ចាម ។

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា វត្តមានចូលរួមក្នុងអង្គសន្និបាតគណបក្សមូលដ្ឋាន ឃុំរកាគយនេះផងដែរ គឺមានវត្តមានប្រជាពលរដ្ឋ ប្រមាណជា ជាង ៥៥០ នាក់ ទូទាំងឃុំ ទាំងមូល ។

photo_2016-12-20_22-39-34 photo_2016-12-20_22-38-12 photo_2016-12-20_22-35-38 photo_2016-12-20_22-35-59 photo_2016-12-20_22-36-35 photo_2016-12-20_22-36-42 photo_2016-12-20_22-33-32 photo_2016-12-20_22-39-42 photo_2016-12-20_22-37-52 photo_2016-12-20_22-38-32 photo_2016-12-20_22-40-09photo_2016-12-20_22-35-02 photo_2016-12-20_22-35-08 photo_2016-12-20_22-35-15 photo_2016-12-20_22-39-00