សន្និបាតបូកសរុបការងារនៃគណៈកម្មាធិការគណបក្សមូលដ្ឋានឃុំ នៅស្រុកបាធាយ


ថ្ងៃទី 25/12/2016
ស្រុកបាធាយ

បានប្រារព្វពិធីសន្និបាតបូកសរុបការងាររបស់គណៈកម្មាធិការគណបក្សមូលដ្ឋាលឃុំ និងបោះឆ្នោតស្ទាបស្ទង់បេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាឃុំ អាណត្តិទី4(2017-2022)នៅ
ឃុំទំនប់និងឃុំច្បារអំពៅ ក្រោមអធិបតីភាព ឯ,ឧ អ៊ុច បូររិទ្ធិ សហប្រធានក្រុមការថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយស្រុកបាធាយ

សមាសភាពចូលរួមៈ
1-ឃុំទំនប់ 397នាក់ក្នុងនោះស្រីៈ98នាក់
2-ឃុំច្បារអំពៅ  :437នាក់
ក្នុងនោះស្រី203នាក់
សរុបរួមៈ834នាក់ស្រី301នាក់។

bt05bt04bt03bt02bt01