ពិធីបញ្ចូលសមាជិកបក្សថ្មី នៅស្រុកព្រៃឈរ ក្រោមអធិបតី ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត


នៅថ្ងៃទី ០៣ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៦ នេះ  នៅមន្ទីរគណបក្សស្រុកព្រៃឈរ ខេត្តកំពង់ចាម  បានប្រារព្ធពិធីបញ្ចូល យុវជនថ្មីៗ ជាសមាជិកបក្ស ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម បណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត ។  គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា  សមាជិកយុវជនថ្មីដែលបានដាក់បញ្ជូលជាសមាជិកយុវជនបក្ស ប្រជាជនកម្ពុជា នេះ មានចំនួន​សរុប ៧០១ នាក់ ។

photo_2016-12-04_08-30-31 photo_2016-12-04_08-30-40 photo_2016-12-04_08-30-45 photo_2016-12-04_08-30-49