សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីករណីជាសះស្បើយចំនួន ៣៣នាក់ និងករណីរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ៣៣នាក់


សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីករណីជាសះស្បើយចំនួន ៣៣នាក់ និងករណីរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ៣៣នាក់ ក្នុងនោះ ក្រុងកំពង់ចាម ០៧នាក់, ស្រុកកំពង់សៀម ០២នាក់, ស្រុកកងមាស ០៣នាក់, កោះសូទិន ០២នាក់, ស្រុកចំការលើ ០៣នាក់, ស្រុកជើងព្រៃ ០២នាក់, ស្រុកបាធាយ ០៤នាក់, ស្រុកព្រៃឈរ ០១នាក់, ស្រុកស្ទឹងត្រង់ ០២នាក់, មកពីខេត្តក្រចេះ ០២នាក់ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ០២នាក់ និងរាជធានីភ្នំពេញ ០៣នាក់ ក្នុងថ្ងៃទី០៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ។