សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីករណីស្លាប់របស់ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ៧១ឆ្នាំដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩


សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីករណីស្លាប់របស់ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ៧១ឆ្នាំ រស់នៅភូមិត្រពាំងនាង ឃុំប្រធាតុ ស្រុកអូររាំងឪ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ដោយសារកូវីដ-១៩ ។