សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីករណីជាសះស្បើយចំនួន ៣៨នាក់ និងករណីរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ៦៧នាក់


សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីករណីជាសះស្បើយចំនួន ៣៨នាក់ និងករណីរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ៦៧នាក់ ក្នុងនោះ ស្រុកកងមាស ០៥នាក់, ស្រុកកោះសូទិន ០២នាក់, ក្រុងកំពង់ចាម ០៨នាក់ ស្រុកកំពង់សៀម ១២នាក់, ស្រុកចំការលើ ០៧នាក់, ស្រុកជើងព្រៃ ០៥នាក់ ស្រុកបាធាយ ០៣នាក់, ស្រុកព្រៃឈរ ០៩នាក់, ស្រុកស្ទឹងត្រង់ ១៣នាក់ ស្រុកស្រីសន្ធរ ០១នាក់ និងមកពីខេត្តត្បូងឃ្មុំ ០២នាក់ ក្នុងថ្ងៃទី២២ ខែកក្តដា ឆ្នាំ២០២១ ។