សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីករណីស្លាប់ដោយសារកូវីដ-១៩ ចំនួន ០៤នាក់


សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីករណីស្លាប់ដោយសារកូវីដ-១៩ ចំនួន ០៤នាក់ ក្នុងនោះបុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៧៣ឆ្នាំ នៅភូមិតាលៃ ឃុំគរ ស្រុកព្រៃឈរ, ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ ៤៦ឆ្នាំ នៅភូមិពាមក្នុង ឃុំព្រែកក្របៅ ស្រុកកងមាស បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៧៣ឆ្នាំ នៅភូមិត្រពាំងពោន ឃុំគរ ស្រុកព្រៃឈរ និងស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ ៥៥ឆ្នាំ នៅភូមិព្រះ ឃុំព្រែកកក់ ស្រុកស្ទឹងត្រង់ ខេត្តកំពង់ចាម  ។