សម្ដេចមហាបវរធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត នាយករដ្ខមន្រ្តី នៃព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជា បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រឡប់មកដល់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រកបដោយសុខសុវត្ថិភាព និងជោគជ័យ នាទៀបភ្លឺថ្ងៃសៅរ៍


សម្ដេចមហាបវរធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត នាយករដ្ខមន្រ្តី នៃព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជា បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រឡប់មកដល់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រកបដោយសុខសុវត្ថិភាព និងជោគជ័យ នាទៀបភ្លឺថ្ងៃសៅរ៍ ទី២១ តុលា ២០២៣។