ឯកឧត្តម ហាន កុសល ប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា ខេត្តកំពង់ចាមបានដឹកនាំក្រុមការងារចុះសំណេះសំណាល និងលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកគ្រូលោកគ្រូស្ម័គ្រចិត្តបង្រៀនបំប៉នសិស្សថ្នាក់ទី១២ដើម្បីត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ


ស្រុកកងមាស៖ ឯកឧត្តម ហាន កុសល ប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា ខេត្តកំពង់ចាមបានដឹកនាំក្រុមការងារចុះសំណេះសំណាល និងលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកគ្រូលោកគ្រូស្ម័គ្រចិត្តបង្រៀនបំប៉នសិស្សថ្នាក់ទី១២ដើម្បីត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិខាងមុខនៅវិទ្យាល័យ កងតាណឹង ក្នុងស្រុកកងមាស ព្រឹកថ្ងៃទី២១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣។