ឯកឧត្ដម ស្រី សុភ័ក្រ្ត អភិបាលរងខេត្ដ និងឯកឧត្ដម សា សុីថា អភិបាលរងខេត្ដ បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សា លើកយោបល់ដោះស្រាយទំនាស់បិទផ្លូវធ្លា របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិតាមុឺន ឃុំព្រែកដំបូក


នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ ឯកឧត្ដម ស្រី សុភ័ក្រ្ត អភិបាលរងខេត្ដ និងឯកឧត្ដម សា សុីថា អភិបាលរងខេត្ដ តំណាងដ៏ខ្ពងខ្ពស់ ឯកឧត្ដម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលខេត្ដកំពង់ចាម បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សា លើកយោបល់ដោះស្រាយទំនាស់បិទផ្លូវធ្លា របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិតាមុឺន ឃុំព្រែកដំបូក និងភូមអង្គ ឃុំខ្នារស ស្រុកស្រីសន្ធរ ខេត្ដកំពង់ចាម ។