នៅមន្ទីរព័ត៌មានខេត្តកំពង់ចាម បានរៀបចំអបអរសាទរ រមណីយដ្ឋានប្រាសាទកោះកេរ ត្រូវបានដាក់ បញ្ចូលក្នុងបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ពិភពលោក នៃអង្គការយូណេស្ក


នៅមន្ទីរព័ត៌មានខេត្តកំពង់ចាម បានរៀបចំអបអរសាទរ រមណីយដ្ឋានប្រាសាទកោះកេរ ត្រូវបានដាក់ បញ្ចូលក្នុងបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ពិភពលោក នៃអង្គការយូណេ ស្កូ នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី៤៥ របស់គណៈកម្មាធិការបេតិក ភណ្ឌពិភពលោក នៅ ទីក្រុងរីយ៉ាដ ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត កាលពីថ្ងៃ ទី ១៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ ។