លោក រ៉េត សារ៉ាត ប្រធានមន្ទីរ ធម្មការ និងសាសនា ខេត្តកំពង់ចាម បានដឹកនាំរៀបចំពិធី អបអរសាទរ រមណីយដ្ឋានប្រាសាទកោះកេរ ត្រូវបានដាក់ បញ្ចូលក្នុងបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ពិភពលោក


នៅព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ លោក រ៉េត សារ៉ាត ប្រធានមន្ទីរ ធម្មការ និងសាសនា ខេត្តកំពង់ចាម បានដឹកនាំរៀបចំពិធី អបអរសាទរ រមណីយដ្ឋានប្រាសាទកោះកេរ ត្រូវបានដាក់ បញ្ចូលក្នុងបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ពិភពលោក នៃអង្គការយូណេ ស្កូ នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី៤៥ របស់គណៈកម្មាធិការបេតិក ភណ្ឌពិភពលោក នៅ ទីក្រុងរីយ៉ាដ ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត កាលពីថ្ងៃ ទី ១៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ ។