ព្រះសង្ឃ វត្តខេមវ័នបឹងស្នាយ ក្រុងកំពង់ចាម បាន ទូងស្គរ និងវាយជួង ដេីម្បីចូលរួម អបអរសាទរ ការដាក់បញ្ចូល «រមណីយដ្ឋានប្រាសាទកោះកេរ» ក្នុងបញ្ជីសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោក


ក្រុងកំពង់ចាម ៖ ព្រះសង្ឃ វត្តខេមវ័នបឹងស្នាយ ក្រុងកំពង់ចាម បាន ទូងស្គរ និងវាយជួង ដេីម្បីចូលរួម អបអរសាទរ ការដាក់បញ្ចូល «រមណីយដ្ឋានប្រាសាទកោះកេរ» ក្នុងបញ្ជីសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោក នាព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ២០២៣ ។