រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម​ មន្រ្តីរាជការ បាននាំគ្នាទូងស្គរ នៅក្នុងបរិវេណសាលាខេត្ត ដេីម្បីចូលរួម​អបអរសាទរ ការដាក់បញ្ចូល «រមណីយដ្ឋានប្រាសាទកោះកេរ»


នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម​ មន្រ្តីរាជការ បាននាំគ្នាទូងស្គរ នៅក្នុងបរិវេណសាលាខេត្ត ដេីម្បីចូលរួម​អបអរសាទរ ការដាក់បញ្ចូល «រមណីយដ្ឋានប្រាសាទកោះកេរ» ក្នុងបញ្ជីសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោក។