រដ្ឋបាលស្រុកចំការលើ បានរៀបចំពិធីបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបំប៉នសមត្ថភាពស្តីពីការគ្រប់គ្រងមន្ត្រីរាជការ និងបទបង្ហាញស្ដីពី ពិធីការ និងបដិសណ្ឋារកិច្ច មានសិក្ខាកាមចូលរួមសរុបចំនួន ៤៣នាក់ ស្រី ០៨នាក់ នៅសាលប្រជុំធំសាលាស្រុក ស្ថិតក្រោមអធិបតីភាព លោក សំ ពិសិដ្ឋ អភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកចំការលើ


ស្រុកចំការលេី ៖ នៅថ្ងៃទី១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ រដ្ឋបាលស្រុកចំការលើ បានរៀបចំពិធីបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបំប៉នសមត្ថភាពស្តីពីការគ្រប់គ្រងមន្ត្រីរាជការ និងបទបង្ហាញស្ដីពី ពិធីការ និងបដិសណ្ឋារកិច្ច មានសិក្ខាកាមចូលរួមសរុបចំនួន ៤៣នាក់ ស្រី ០៨នាក់ នៅសាលប្រជុំធំសាលាស្រុក ស្ថិតក្រោមអធិបតីភាព លោក សំ ពិសិដ្ឋ អភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកចំការលើ ។