ឯកឧត្ដម  គន់ សុភា អភិបាលរងខេត្ដ និងលោកជំទាវ  អញ្ជើញចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី៧ នៃរដ្ឋសភា ឆ្នាំ២០២៣  នៅការិយាល័យបោះឆ្នោតវត្តតាំងធ្លក ភូមិព្រៃញា ឃុំផ្អាវ


នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣ ឯកឧត្ដម  គន់ សុភា អភិបាលរងខេត្ដ និងលោកជំទាវ  អញ្ជើញចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី៧ នៃរដ្ឋសភា ឆ្នាំ២០២៣  នៅការិយាល័យបោះឆ្នោតវត្តតាំងធ្លក ភូមិព្រៃញា ឃុំផ្អាវ ស្រុកបាធាយ ខេត្ដកំពង់ចាម ។