លោកជំទាវ លាង វួចឆេង ហ៊ុន ណេង ភរិយាសម្ដេចឧត្តមទេពញាណ ហ៊ុន ណេង បានអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី៧ នៅការិយាល័យក្នុងសាលាបឋមសិក្សាទក្សិណ


នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣ លោកជំទាវ លាង វួចឆេង ហ៊ុន ណេង ភរិយាសម្ដេចឧត្តមទេពញាណ ហ៊ុន ណេង បានអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី៧ នៅការិយាល័យក្នុងសាលាបឋមសិក្សាទក្សិណ សង្កាត់កំពង់ចាម ក្រុងកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ចាម ។