ឯកឧត្ដម ហាន កុសល អភិបាលរងខេត្ដ និងក្រុមគ្រួសារ អញ្ជើញចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី៧ នៃរដ្ឋសភា ឆ្នាំ២០២៣ នៅការិយាល័យបោះឆ្នោត ១៦០២ សាលាបឋមសិក្សាដីដុះ


នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣ ឯកឧត្ដម ហាន កុសល អភិបាលរងខេត្ដ និងក្រុមគ្រួសារ អញ្ជើញចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី៧ នៃរដ្ឋសភា ឆ្នាំ២០២៣ នៅការិយាល័យបោះឆ្នោត ១៦០២ សាលាបឋមសិក្សាដីដុះ សង្កាត់វាលវង់ ក្រុងកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ចាម។