ឯកឧត្តម វេង សាខុន និងលោកជំទាវ បានអញ្ជេីញ បោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្តអណត្តិទី៧ នៅការិយាល័យបោះឆ្នោត លេខ ០៥៤៧ នៃមណ្ឌល សាលាបឋមសិក្សាអង្គរ


នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដាឆ្នាំ២០២៣ ឯកឧត្តម វេង សាខុន និងលោកជំទាវ បានអញ្ជេីញ បោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្តអណត្តិទី៧ នៅការិយាល័យបោះឆ្នោត លេខ ០៥៤៧ នៃមណ្ឌល សាលាបឋមសិក្សាអង្គរ ក្នុងឃុំអំពិល ស្រុកកំពង់សៀម ខេត្តកំពង់ចាម ។