ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានិត បានអញ្ជេីញ ទៅបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ និតីកាលទី៧ ឆ្នាំ២០២៣ នៅការិយាល័យ០២៨២ ក្នុងមណ្ឌលសាលាបឋមសិក្សា ប៊ុន រ៉ានី ហ៊ុន សែន ថ្នល់បែកកេីត ស្រុកចំការលេី


នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានិត បានអញ្ជេីញ ទៅបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ និតីកាលទី៧ ឆ្នាំ២០២៣ នៅការិយាល័យ០២៨២ ក្នុងមណ្ឌលសាលាបឋមសិក្សា ប៊ុន រ៉ានី ហ៊ុន សែន ថ្នល់បែកកេីត ស្រុកចំការលេី ខេត្តកំពង់ចាម ។