ក្រុមការងារគណបក្សចុះជួយឃុំពាមប្រធ្នោះ ដឹកដោយ លោកស្រី សម ផល្លា អនុប្រធានក្រុមការងារ បានដឹកនាំក្រុមការងារ ចុះផ្សព្វផ្សាយពីគោលនយោបាយគណបក្ស និងបង្ហាញអំពីរបៀបគូសសន្លឹកឆ្នោត ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ នៅតាមខ្នងផ្ទះ


ស្រុកកោះសូនទិន ៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣នេះ ក្រុមការងារគណបក្សចុះជួយឃុំពាមប្រធ្នោះ ដឹកដោយ លោកស្រី សម ផល្លា អនុប្រធានក្រុមការងារ បានដឹកនាំក្រុមការងារ ចុះផ្សព្វផ្សាយពីគោលនយោបាយគណបក្ស និងបង្ហាញអំពីរបៀបគូសសន្លឹកឆ្នោត ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ នៅតាមខ្នងផ្ទះ ដែលរស់នៅភូមិទួលកំពត ឃុំពាមប្រធ្នោះ ស្រុកកោះសូទិន ខេត្តកំពង់ចាម ។ ជាមួយនឹងនោះដែរ ក្រុមការងារ ក៏បានជម្រុញបន្ថែមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ពិនិត្យមេីលឯកសារត្រៀម ទៅបោះឆ្នោត និងបោះឆ្នោតជូនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា (លេខរៀងទី១៨) ។