លោកជំទាវ ប៉ាង ដានី បានដឹកនាំសមាជិកាសមាគមនារី កម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាព និងអភិវឌ្ឍន៍សាខាខេត្តកំពង់ចាម ចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអប់រំស្ដីពី អ្នកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោត ក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី៧ ក្រោមអធិបតីភាពលោកជំទាវ តាន់ ផល្លី សមាជិកា


កំពង់ចាម៖នាព្រឹក ថ្ងៃអង្គារ ទី២៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ លោកជំទាវ ប៉ាង ដានី បានដឹកនាំសមាជិកាសមាគមនារី កម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាព និងអភិវឌ្ឍន៍សាខាខេត្តកំពង់ចាម ចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអប់រំស្ដីពី អ្នកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោត ក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី៧ ក្រោមអធិបតីភាពលោកជំទាវ តាន់ ផល្លី សមាជិកា គណអចិន្ត្រៃយ៍ នៃគណៈកម្មាធិការកណ្ដាល សមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាព និងអភិវឌ្ឍន៍ ធ្វើឡើងតាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញ (Zoom) ។