ឯកឧត្តម គន់ សុភា អភិបាលរងខេត្ដ បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាលើករណីប្តឹងតវ៉ារបស់តំណាងម្ចាស់ផ្សារសំបូររុងរឿងស្នើសុំលើកលែងពិន័យអន្តរកាល៍ និងការបើកអាជីវកម្មបន្ត នៅសាលាឃុំសំបូរ


ស្រុកបាធាយ៖នៅព្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែមីនាឆ្នាំ២០២៣ ឯកឧត្តម គន់ សុភា អភិបាលរងខេត្ត តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាម និងឯកឧត្តម ចាយ សាមិត្ត រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថាន បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាលើករណីប្តឹងតវ៉ារបស់តំណាងម្ចាស់ផ្សារសំបូររុងរឿងស្នើសុំលើកលែងពិន័យអន្តរកាល៍ និងការបើកអាជីវកម្មបន្ត នៅសាលាឃុំសំបូរ ស្រុកបាធាយ ខេត្តកំពង់ចាម។