ឯកឧត្ដម ស្រី សុភ័ក្ដ្រ អភិបាលរងខេត្តនិងជាប្រធានក្រុមការងារចុះជួយឃុំសូទិព្វ ស្រុកជើងព្រៃ បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីសន្និបាតបូកសរុបការងារគណបក្ស ស្រុកជើងព្រៃឆ្នាំ២០២២ នឹងលើកទិសដៅអនុវត្តបន្ត និងផ្សព្វផ្សាយសេចក្ដីសម្រេច នៃមហាសន្និបាតវិសាមញ្ញតំណាងទូទាំងប្រទេសរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត ម៉ា ឈឿន ប្រធានក្រុមការងារចុះជួយស្រុកជើងព្រៃ


ពិធីសន្និបាតបូកសរុបការងារគណបក្ស ស្រុកជើងព្រៃឆ្នាំ២០២២ នឹងលើកទិសដៅអនុវត្តបន្ត និងផ្សព្វផ្សាយសេចក្ដីសម្រេច នៃមហាសន្និបាតវិសាមញ្ញតំណាងទូទាំងប្រទេសរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
=================
នាព្រឹកថ្ងៃទី ១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ ឯកឧត្ដម ស្រី សុភ័ក្ដ្រ អភិបាលរងខេត្តនិងជាប្រធានក្រុមការងារចុះជួយឃុំសូទិព្វ ស្រុកជើងព្រៃ បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីសន្និបាតបូកសរុបការងារគណបក្ស ស្រុកជើងព្រៃឆ្នាំ២០២២ នឹងលើកទិសដៅអនុវត្តបន្ត និងផ្សព្វផ្សាយសេចក្ដីសម្រេច នៃមហាសន្និបាតវិសាមញ្ញតំណាងទូទាំងប្រទេសរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត ម៉ា ឈឿន ប្រធានក្រុមការងារចុះជួយស្រុកជើងព្រៃ ពិធីប្រព្រឹត្តទៅនៅទីស្នាក់ការគណបក្សស្រុកជើងព្រៃ ។