ឯកឧត្តម សា ស៊ីថា អភិបាលរងខេត្តកំពង់ចាម ​បាន​ចូលរួមជាអធិបតីក្នុងកម្មវិធី បើកស្រោមប្រធានវិញ្ញាសាប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២២ នៅវិទ្យាល័យព្រះសីហនុ (ខាងត្បូង)


កំពង់ចាម៖នាព្រឹកថ្ងៃទី ០៥​ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២  ឯកឧត្តម សា ស៊ីថា អភិបាលរងខេត្តកំពង់ចាម តំណាងដ៏ខ្ពស់ខ្ពស់ ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលខេត្តកំពង់ចាម បាន​ចូលរួមជាអធិបតីក្នុងកម្មវិធី បើកស្រោមប្រធានវិញ្ញាសាប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២២ នៅវិទ្យាល័យព្រះសីហនុ (ខាងត្បូង) ក្រុងកំពង់ចាម ។