ឯកឧត្តម ឡោ ចាន់លី អភិបាលរងខេត្ត បាន​ចូលរួមជាអធិបតីបើកស្រោមប្រធានវិញ្ញាសាប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២២ នៅសាលាអនុវិទ្យាល័យអង្គរ ស្រុកកំពងសៀម


ស្រុកកំពង់សៀម៖នាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តម ឡោ ចាន់លី អភិបាលរងខេត្ត តំណាងដ៏ខ្ពស់ខ្ពស់ ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាល នៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាម បាន​ចូលរួមជាអធិបតីបើកស្រោមប្រធានវិញ្ញាសាប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២២ នៅសាលាអនុវិទ្យាល័យអង្គរ ឃុំអំពិល ស្រុកកំពង់សៀម ។