ឯកឧត្តម ខៀវ កាញ្ញារិទ្ធ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន និងជាប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះជួយស្រុកកោះសូទិន និងលោកជំទាវ បានអញ្ជេីញបោះឆ្នោតរួចរាល់ នៅស្រុកកោះសូទិន ខេត្តកំពង់ចាម សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រេីសរេីស ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ អាណត្តិទី៥


កំពង់ចាម៖ឯកឧត្តម ខៀវ កាញ្ញារិទ្ធ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន និងជាប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះជួយស្រុកកោះសូទិន និងលោកជំទាវ បានអញ្ជេីញបោះឆ្នោតរួចរាល់ នៅស្រុកកោះសូទិន ខេត្តកំពង់ចាម សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រេីសរេីស ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២ នេះ។