ឯកឧត្តមវេជ្ជបណ្ឌិត គីមសួរ ភីរុណ ជាទីប្រឹក្សាក្រសួងសុខាភិបាលនិងជា ប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម បានចុះសួរសុខទុក និងបង្រៀនគូសសន្លឹកឆ្នោតជូនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានរូបទេវតាបាចផ្កានិងត្រៀមអត្តសញ្ញាណបណ្ណ័ ហើយនាំបងប្អូនកូនចៅទៅបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នា


កំពង់ចាម៖នាព្រឹកថ្ងៃទី ៣១ ខែឧសភាឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តមវេជ្ជបណ្ឌិត គីមសួរ ភីរុណ ជាទីប្រឹក្សាក្រសួងសុខាភិបាលនិងជា ប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម ដឹកនាំក្រុមការងារដោយមានការចូលរួមលោក មេឃុំក្រុមប្រឹក្សាឃុំ យុវជន ឃុំទួលព្រះឃ្លាំង
ស្រុកស្ទឹងត្រង់ ចុះសួរសុខទុក និងបង្រៀនគូសសន្លឹកឆ្នោតជូនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានរូបទេវតាបាចផ្កានិងត្រៀមអត្តសញ្ញាណបណ្ណ័ ហើយនាំបងប្អូនកូនចៅទៅបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃ អាទិត្យ ទី ៥ ខែ ឧសភាឆ្នាំ ២០២២ ខាងមុខនេះជូនគណបក្សជ្រជាជនកម្ពុជា គាំទ្រសម្តេចតេជោហ៊ុន សែន ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនែព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មានសម្តេចប្រទេសជាតិមានសុខសន្តិភាព និងមានការអភិវឌ្ឍន៍លើគ្រប់វិសយ័ ។ក្នុងឱកាសនោះដែរខ្ញុំបាទបានចូលរួមរំលែកមរណៈទុក្ខដល់ក្រុមគ្រសារសពដែលជាសមាជិកគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ដែលកន្លងមកក្រុមគ្រួសារនេះតែងតែបោះឆ្នោតជូនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ។