ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាល សមាជិកយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល និងជាប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ចាម អញ្ជើញជាភ្ញៀវកិត្តិយសចូលរួមក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយក្រុមការងារ និងក្រុមសកម្មនៃយុវជនទូទាំងខេត្តត្បូងឃ្មុំ ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឯកឧត្តម បណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត


កំពង់ចាម៖នៅព្រឹកថ្ងៃទី១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាល សមាជិកយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល និងជាប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ចាម អញ្ជើញជាភ្ញៀវកិត្តិយសចូលរួមក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយក្រុមការងារ និងក្រុមសកម្មនៃយុវជនទូទាំងខេត្តត្បូងឃ្មុំ ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឯកឧត្តម បណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត សមាជិកគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្ដាល និងជាប្រធានយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល ដែលពិធីនេះធ្វើឡើងនៅទីស្នាក់ការគណបក្សខេត្តត្បូងឃ្មុំ ដែលមានសមាជិកសមាជិកាចូលរួម ប្រមាណជាង ២០០០នាក់។