ឯកឧត្តម លូ គឹមឈន់ សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជននិងប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយពង្រឹងមូលដ្ឋានស្រុកស្រីសន្ធរ អញ្ជើញថ្លែងសារប្រកាសបើកពិធី ដង្ហែ ក្បួន ឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំអាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២ នៅក្នុងស្រុកស្រីសន្ធរ


កំពង់ចាម៖ថ្ងៃទី២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តម លូ គឹមឈន់ សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជននិងប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយពង្រឹងមូលដ្ឋានស្រុកស្រីសន្ធរ អញ្ជើញថ្លែងសារប្រកាសបើកពិធី ដង្ហែ ក្បួន ឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំអាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២ នៅក្នុងស្រុកស្រីសន្ធរ។