ឯកឧត្តមគឹមសួរ ភិរុណ បានដឹកនាំ ក្រុមការងារចុះជួយឃុំទួលព្រះឃ្លាំង ស្រុកស្ទឹងត្រង់ បានចូលរួមយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៥


កំពង់ចាម៖នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២១ ខែ ឧសភាឆ្នាំ ២០២២ ឯកឧត្តមគឹមសួរ ភិរុណ បានដឹកនាំ ក្រុមការងារចុះជួយឃុំទួលព្រះឃ្លាំង ស្រុកស្ទឹងត្រង់ ចំបានចូលរួមយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ដោយមានការចូលរួម លោកស្រីលឿង ហៃ សមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ស្រុកស្ទឹងត្រង់ លោកមេឃុំ ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ មេមេភូមិ អនុភូមិ ព្រមទាំងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ សរុប ៣៦៥នាក់ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតជូនគណបក្សប្រជាជនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃទី ៥ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ខាងមុខនេះ បោះឆ្នោតជូនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា  ។