សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការផ្អាកចរាចរណ៍ជាបណ្ដោះអាសន្នកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ ៧ចាស់ ត្រង់ចំណុចទន្លេអ៊ុំ


កំពង់ចាម៖សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការផ្អាកចរាចរណ៍ជាបណ្ដោះអាសន្នកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ ៧ចាស់ ត្រង់ចំណុចទន្លេអ៊ុ ចាប់ពីរង្វង់មូលសេះ ដល់រង្វង់មូល ១.៧៩ ស្ថិតនៅភូមិទី៦ សង្កាត់វាលវង់ ក្រុងកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ចាម ចាប់ពីថ្ងៃទី០៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ។