រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម ចេញសេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការសាងសង់វិមានឯករាជ្យ នៅលើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ៧ចាស់


កំពង់ចាម៖រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម ចេញសេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការសាងសង់វិមានឯករាជ្យ នៅលើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ៧ចាស់ ត្រង់ចំណុចទន្លេអ៊ុ ស្ថិតនៅភូមិទី៦ សង្កាត់វាលវង់ ក្រុងកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ចាម ។