សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម ស្តីពីករណីជាសះស្បើយចំនួន ២១នាក់ និងករណីរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ១៥នាក់


កំពង់ចាម ៖សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម ស្តីពីករណីជាសះស្បើយចំនួន ២១នាក់ និងករណីរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ១៥នាក់ ក្នុងនោះ ក្រុងកំពង់ចាម ០៣នាក់, ស្រុកកំពង់សៀម ០១នាក់, ស្រុកកោះសូទិន ០១នាក់, ស្រុកចំការលើ ០២នាក់, ស្រុកបាធាយ ០២នាក់, និងមកពីខេត្តត្បូងឃ្មុំ ០៦នាក់ ក្នុងថ្ងៃទី០៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ ។