សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីករណីជាសះស្បើយចំនួន ៣២នាក់ និងករណីរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ៣៨នាក់


សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីករណីជាសះស្បើយចំនួន ៣២នាក់ និងករណីរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ៣៨នាក់ ក្នុងនោះ ស្រុកកំពង់សៀម ០៣នាក់, ស្រុកកងមាស ០១នាក់, ស្រុកចំការលើ ០៣នាក់, ស្រុកជើងព្រៃ ០៦នាក់, ស្រុកព្រៃឈរ ០១នាក់, ស្រុកស្ទឹងត្រង់ ០២នាក់ មកពីខេត្តកំពត ០១នាក់, ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ១០នាក់, ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ១០នាក់ និងខេត្តសៀមរាប ០១នាក់ ក្នុងថ្ងៃទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ។