សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីករណីជាសះស្បើយចំនួន ៣០នាក់ និងករណីរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ៣៩នាក់


សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីករណីជាសះស្បើយចំនួន ៣០នាក់ និងករណីរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ៣៩នាក់ ក្នុងនោះ ក្រុងកំពង់ចាម ០១នាក់, ស្រុកកោះសូទិន ០១នាក់, ស្រុកចំការលើ ០១នាក់, ស្រុកជើងព្រៃ ១១នាក់, ស្រុកបាធាយ ០១នាក់, ស្រុកព្រៃឈរ ០១នាក់, ស្រុកស្ទឹងត្រង់ ១០នាក់, ស្រុកស្រីសន្ធរ ០២នាក់ មកពីខេត្តត្បូងឃ្មុំ ០៥នាក់, ខេត្តព្រះវិហារ ០២នាក់, ខេត្តក្រចេះ០២នាក់, ខេត្តកណ្ដាល ០១នាក់ និងខេត្តកំពង់ធំ ០១នាក់ ក្នុងថ្ងៃទី២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ។