សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីករណីស្លាប់ដោយសារកូវីដ-១៩ ចំនួន ០២ករណី


សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីករណីស្លាប់ដោយសារកូវីដ-១៩ ចំនួន ០២ករណី ក្នុងនោះ ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៦០ឆ្នាំ រស់នៅភូមិដូនដី ឃុំជ្រៃវៀន ស្រុកព្រៃឈរ និងបុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៩០ឆ្នាំ នៅភូមិថ្មីខ ឃុំរការគយ ស្រុកកងមាស ខេត្តកំពង់ចាម