ស្រុកស្ទឹងត្រង់រៀបចំសន្និបាតគណបក្សមូលដ្ឋាន


ស្រុកស្ទឹងត្រង់ ខេត្តកំពង់ចាម
នៅថ្ងៃទី 25 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2016 មានការរៀបចំសន្និបាតគណបក្សមូលដ្ឋានឃុំចំនួន3 គឺ ៖

– ឃុំព្រែកបាក់ ប្រព្រឹត្តិក្រោមអធិបតីភាពលោក ឈឹម វ៉េងងួន  ប្រធានក្រុមការងារចុះជួយឃុំ  អ្នកចូលរួមសរុបចំនួន288 នាក់ ស្រី27នាក់។

– ឃុំមេសរជ្រៃ ប្រព្រឹត្តិក្រោមអធិបតីភាពឯឧ ខឹម ចិន្តា និងលោក សួន សេរី  ជាប្រធានក្រុមការងារចុះជួយឃុំ អ្នកចូលរួមចំនួន311 នាក់ ស្រី104នាក់ ។

– ឃុំសូភាស ប្រព្រឹត្តទៅក្រោមអធិបតីភាព លោក ប្រាក់ ណូម៉ា ប្រធានគណបក្សស្រុក អ្នកចូលរួមចំនួន301នាក់ ស្រី61នាក់ ។

photo_2016-12-26_12-11-08

photo_2016-12-26_12-11-04

photo_2016-12-26_12-11-20

photo_2016-12-26_12-11-12

photo_2016-12-26_12-11-15