សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីករណីជាសះស្បើយចំនួន ៨៧នាក់ និងករណីរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ៥៣នាក់


សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីករណីជាសះស្បើយចំនួន ៨៧នាក់ និងករណីរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ៥៣នាក់ ក្នុងនោះ ក្រុងកំពង់ចាម ០២នាក់, ស្រុកកំពង់សៀម ០៣នាក់, ស្រុកកងមាស ០៦នាក់, ស្រុកចំការលើ ០១នាក់, ស្រុកជើងព្រៃ ០៤នាក់, ស្រុកបាធាយ ០២នាក់, ស្រុកព្រៃឈរ ១៦នាក់, ស្រុកស្ទឹងត្រង់ ០៨នាក់, ស្រុកស្រីសន្ធរ ០៤នាក់ មកពីខេត្តត្បូងឃ្មុំ ០៦នាក់ និងខេត្តកណ្ដាល ០១នាក់ ក្នុងថ្ងៃទី១៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ។