សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម ស្តីពីករណីជាសះស្បើយចំនួន ០៨នាក់ និងករណីរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ៤៧នាក់


សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម ស្តីពីករណីជាសះស្បើយចំនួន ០៨នាក់ និងករណីរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ៤៧នាក់ ក្នុងនោះ ក្រុងកំពង់ចាម ១០នាក់ ស្រុកកំពង់សៀម ០៣នាក់, ស្រុកកងមាស ០៤នាក់,ស្រុកកោះសូទិន ០១នាក់, ស្រុកចំការលើ ១២នាក់, ស្រុកជើងព្រៃ ០១នាក់, ស្រុកព្រៃឈរ ០៨នាក់, ស្រុកស្ទឹងត្រង់ ០៣នាក់, ស្រុកស្រីសន្ធរ ០៣នាក់ មកពីខេត្តកំពង់ធំ ០១នាក់ និងខេត្តត្បូងឃ្មុំ ០១នាក់ ក្នុងថ្ងៃទី០៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ។