សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីករណីជាសះស្បើយចំនួន ៥០នាក់ និងករណីរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ៤៥នាក់


សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីករណីជាសះស្បើយចំនួន ៥០នាក់ និងករណីរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ៤៥នាក់ ក្នុងនោះ ក្រុងកំពង់ចាម ១០នាក់ ស្រុកកំពង់សៀម ០២នាក់, ស្រុកកងមាស ០៤នាក់,ស្រុកកោះសូទិន ០៧នាក់, ស្រុកចំការលើ ០៣នាក់, ស្រុកជើងព្រៃ ០៦នាក់, ស្រុកបាធាយ ០១នាក់, ស្រុកព្រៃឈរ ០៤នាក់, ស្រុកស្ទឹងត្រង់ ០៦នាក់ មកពីរាជធានីភ្នំពេញ ០១នាក់ និងខេត្តកំពង់ធំ ០១នាក់ ក្នុងថ្ងៃទី០៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ។