ឯកឧត្ដម ហាន កុសល​​ អភិបាលរងខេត្ដ ដបានអញ្ញើាញចូលរួមកិច្ចប្រជុំ ស្ដីពីការត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តការងារស្រាវជ្រាវ និងស្វែងរងអ្នកប៉ះពាល់អ្នកជម្ងឺកូវីដ-១៩តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ zoom


កំពង់ចាម៖នារសៀលថ្ងៃទី០៤ខែសីហាឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្ដម ហាន កុសល​​ អភិបាលរងខេត្ដបានអញ្ញើាញចូលរួមកិច្ចប្រជុំ ស្ដីពីការត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តការងារស្រាវជ្រាវ និងស្វែងរងអ្នកប៉ះពាល់អ្នកជម្ងឺកូវីដ-១៩ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្ដម ឌី វិជ្ជា តាមប្រព័ន្ធ zoom ។ ក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះ មានការចូលរួមពីកងកម្លាំងនគបាល កងរាជអាវុទ្ធហត្ថ មន្ទីរសុខាភិបាល និងសមាជិកក្រុមការងារស្រាវជ្រាវរកអ្នកវិជ្ជមានជម្ងឺកូវីដ-១៩ ជុំវិញខេត្ត ។ ក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះផ្ដោតលើទីស្នាក់ការធ្វើការ, សំភារៈធ្វើការងារ និងការរៀបចំផែនការ។