កិច្ចប្រជុំជំរុញដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនទាន់សហការពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រមូលសេវាសំរាម   ក្រោមអធិបតិភាព លោក ជឹម លាភី អភិបាលរងក្រុងកំពង់ចាម


ក្រុងកំពង់ចាម៖ នាព្រឹកថ្ងៃទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ កិច្ចប្រជុំជំរុញដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនទាន់សហការពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រមូលសេវាសំរាម   ក្រោមអធិបតិភាព លោក ជឹម លាភី អភិបាលរងក្រុង តំណាងលោក លី សុវណ្ណ អភិបាល នៃគណៈអភិបាលក្រុងកំពង់ចាម ។
ដោយមានការចូលរួមពី លោក នាយករងរដ្ឋបាល ប្រធានការិយាល័យសាធារណការ អនាម័យ បិស្ថាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ និងប្រជាពលរដ្ឋចំនួន១៣នាក់ ។