ឯកឧត្តម សា ស៊ីថា អភិបាលរងខេត្ដ​ បានអញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីភាពក្នុងកិច្ចប្រជុំកំណត់ទទឹងផ្លូវ ព្រែក បឹង ប្រឡាយ ទន្លេរ និងអូរសាធារណៈ ក្នុងភូមិស្វាយតានាន់ ខនិងភូមិស្វាយតានាន់ ក


នៅព្រឹក ថ្ងៃទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ ឯកឧត្តម សា ស៊ីថា អភិបាលរងខេត្ត តំណាងដ៏ខ្ពស់ខ្ពស់ជូន ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលខេត្តកំពង់ចាម បានអញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីភាពក្នុងកិច្ចប្រជុំកំណត់ទទឹងផ្លូវ ព្រែក បឹង ប្រឡាយ ទន្លេរ និងអូរសាធារណៈ ក្នុងភូមិស្វាយតានាន់ ខ (385ក្បាលដី) ភូមិស្វាយតានាន់ ក (729ក្បាលដី) និង ភូមិព្រែករំដេង ក (312ក្បាលដី) សរុបរួម (1,426ក្បាលដី) ឃុំព្រែករំដេង ស្រុកស្រីសន្ធរ នៅសាលប្រជុំ នៃមន្ទីររៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ខេត្តកំពង់ចាម។